Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Rahoittajat

Ympäristöministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö
Viherympäristöliitto ry
AvantTecno Oy
Kekkilä Oy
Lappset Group Oy
Puutarha Tahvoset Oy
Betoniteollisuus ry:n ympäristöbetonijaos

Yhteistyökumppanit

Asuntosäätiö
HAMK Lepaa
Hämeenlinnan kaupunki
Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry
Ikäinstituutti
Jyväskylän kaupunki
Suomen Niittysiemen Oy
Turun yliopisto, digitaalisen kulttuurin oppiaine