Minun maisemani - maalla ja kaupungissa. Vihervuoden suunnittelu vauhdissa

Viidettä kertaa Suomessa järjestettävän teemavuoden Vihervuosi – Gröna Året 2016 järjestelyt etenevät vauhdilla. Logo on valmis ja nettisivut valmistuvat lähiviikkoina. Pääteemaksi on hyväksytty kestävä suomalainen maisema. Muita esille nousevia teemoja ovat mm. kaupunkiviljely ja lähiruoka.

Vihervuoden tavoitteena on herättää kaikki toimimaan paremman ja viihtyisämmän elinympäristön hyväksi. Suomalaisista yhä useampi asuu rakennetussa ympäristössä, jonka läheisyyteen tarvitaan ulkoilu- ja virkistysalueita. Tutkimusten mukaan liikumme liian vähän. Monipuoliset viheralueet houkuttelevat liikkumaan, vähentävät tutkitusti stressiä ja auttavat rentoutumaan kiireen keskellä.

Mitä teema tarkoittaa

Kestävä suomalainen maisema nostaa esille tämän ajan haasteet. Miten voimme edistää kestävän kehityksen mukaista viheralueiden, virkistysalueiden, puistojen ja pihojen suunnittelua, rakentamista ja hoitoa. 

Tavoitteenamme on edistää mm. rakennusalueilla syntyvien rakennusmassojen kierrätystä sekä materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäyttöä. Nostamme esille myös esimerkkejä, joissa viheralueiden hoidon kustannuksia pystytään alentamaan.

Teemavuoden aikana haluamme edistää suomalaisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä sekä tuoda esille suomalaista ammattitaitoa. Maisema-sana sisältää niin rakennetut ympäristöt, luonnonalueet, kulttuurimaiseman kuin suojelualueetkin. Teemavuoden slogan: Minun maisemani – maalla ja kaupungissa tuo tarkoituksella asiat lähelle. Kyse on meidän kaikkien lähiympäristöstä.

Miten voit olla mukana

Jokainen meistä voi olla teemavuodessa mukana. Kannustamme yrityksiä, kuntia, seurakuntia, yhdistyksiä ja yksityisiä ihmisiä ideoimaan tapahtumia, tempauksia, kilpailuja, haasteita, talkoita, hankkeita, kyläkävelyjä ja kasvikierroksia.

Kaikki tapahtumat kerätään teemavuoden sivuille, jotka julkaistaan loka-marraskuussa (www.vihervuosi.fi).
Teemavuosi on aktiivisesti mukana myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella #vihervuosi

Lisätiedot:

Projektisihteeri Tiia Naskali, Vihervuosi – Gröna Året 2016 / Viherympäristöliitto ry, tiia.naskali@vyl.fi,
p. 050 438 1860 / 09 5841 6518

Pääsihteeri Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry, seppo.narhi@vyl.fi, p. 0400 419085

Logo   
Kampanjaesite


Tapahtumat banneri
kesy banneri