Luonnonvara-alan asiantuntijoille kattojärjestö

Metsäalan Asiantuntijat, Agrologien Liitto ja Metsäalan Yrittäjät ovat perustaneet luonnonvara-alalle uuden kattojärjestön LUVA – Luonnonvarat ry. Uusi järjestö aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa.

Kattojärjestö on perustettu vahvistamaan luonnonvara-alalla palkansaajina tai yrittäjinä toimivien asiantuntijoiden ja osaajien toimintaedellytyksiä, toimeentuloa ja edunvalvontaa. Tavoitteena on myös viedä elinkeinoja eteenpäin ja yhdistää luonnonvara-aloilla toimivia yhteisöjä.

- Uudella järjestöllä on entistä laajemmat vaikutusmahdollisuudet sekä leveämmät ja vahvemmat hartiat vaikuttaa luonnonvara-alalla toimivien jäsenten parhaaksi, sanoo Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand.  – Luonnonvara-alan painoarvo kasvaa, kun puhumme 12 000 alan asiantuntijan ja osaajan puolesta.

Perustajatahot näkevät kattojärjestön perustamisen juuri nyt erityisen ajankohtaiseksi, sillä luonnonvara-alojen merkitys on viime vuosina kasvanut ja sektorin uusiin mahdollisuuksiin uskotaan suomalaisessa yhteiskunnassa laajasti.

- Voimia yhdistämällä pystytään entistä paremmin vaikuttamaan sekä paikalliseen että valtakunnalliseen päätöksentekoon ja edistämään luonnonvara-alalle ja biotaloudelle tärkeitä tavoitteita, kiteyttää Agrologien puheenjohtaja Antti Rantakangas yhteisiä tavoitteita.

- Edunvalvonta on ennen kaikkea ihmisistä ja heidän toimeentulostaan huolehtimista. Ihminen on keskiössä myös uudessa järjestössä. Uskomme vakaasti, että kun jäsenten asioita hoidetaan erinomaisesti, menestyy myös koko ala ja koko yhteiskunta. Huolenpito ihmisistä näkyy yhteiskunnassa kaikilla tasoilla myönteisenä kehityksenä, Nystrand muistuttaa.

LUVA haluaa olla kokoava voima. Alan järjestökenttä on kovin sirpaleinen, erilaisia yhdistyksiä ja yhteenliittymiä on paljon. Uusi kattojärjestö toivookin määrätietoista ja tuloksekasta yhteistyötä muilta luonnonvara-alalla toimivilta järjestöiltä.

- Yhteistyöllä saadaan kaikille yhteisiä tavoitteita jämäkämmin eteenpäin. Haluamme olla edelläkävijöitä luonnonvara-alalla, ja rakentaa Suomelle entistäkin monipuolisemmin menestyvää luonnonvarasektoria, Nystrand sanoo.

- Sitä kautta saadaan työtä, kilpailukykyä ja hyvinvointia, huomauttaa  Metsäalan Yrittäjien puheenjohtaja Tuomo Turunen. - LUVAn slogan on Yhteistyöllä elinvoimaa. Siinä se on lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna.

LUVA – Luonnonvarat ry:n ensimmäinen edustajakokous on 15.12.2015. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat ja tehdään henkilövalinnat.


Tapahtumat banneri
kesy banneri