Viheralan tunnustus kolmelle aktiiviselle henkilölle

ViherTek-näyttelyn yhteydessä jaettiin  18.11. viheralan tunnustus kolmelle ansioituneelle viheralan ammattilaiselle. Tunnustuksen, 1000 euroa ja kunniakirjan, saivat tutkija Anu Riikonen, työnjohtaja Sami Kiema ja vihervalvoja Marko Pirttijärvi.
Suomen Messujen messusäätiön tunnustuksesta päättää asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori ja hallituksen puheenjohtaja Risto Lehto ja messusäätiön edustaja Mikko Horppu. Ryhmän sihteerinä on pääsihteeri Seppo Närhi Viherympäristöliitosta.

MMM, tutkija Anu Riikonen Helsingin yliopistosta on ollut mukana tuottamassa uutta Suomen olosuhteisiin soveltuvaa tutkimustietoa rakennetun ympäristön puista. Hän on ollut mukana tutkimushankkeissa, joissa on selvitetty mm. katupuiden istutuksiin ja alkuhoitoon sekä puiden hyvinvointiin liittyviä asioita vuodesta 2004 lähtien. Näistä esimerkkeinä ovat Viikin koekatu, Helsingin Pohjoisrannan katupuiden kasvualustasaneeraustutkimus ja Tapiolan tunnusmäntyjen selviytyminen metrorakennushankkeessa.

Anu Riikonen on kääntänyt ansiokkaasti tieteellisiä tutkimuksia selkokielelle ammattilaisten käyttöön mm. luentotilaisuuksissa ja lehtiartikkeleissa. Hän on mukana eri työryhmissä, joissa hän on asiantuntijana antanut tietonsa mm. laatuvaatimusten päivitystyöhön. Lisäksi hän on tehnyt tunnetuksi kansainvälistä puunhoitoon liittyvää tutkimusta.

Anu Riikonen on mukana aktiivisesti Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmässä sekä Suomen Puunhoidon yhdistyksessä.

Työnjohtaja, arboristi Sami Kiema Helsingin kaupungin Starasta on tullut tunnetuksi puunhoidon ammattilaisena. Hän on tällä hetkellä Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n hallituksen puheenjohtaja sekä yhdistyksen edustaja Viherympäristöliiton hallituksessa.

Sami Kiema on suunnitellut ja pitänyt puunhoidon koulutuksia eri puolilla Suomea, opettanut arboristiopiskelijoille puiden kuntoarviointia sekä vetänyt kääpäretkiä. Hän on myös aktiivisesti kirjoittanut ammattiartikkeleita mm. Viherympäristö-lehteen.

Sami Kiema on hyvin aktiivinen ammattimaisen puidenhoidon puolestapuhuja. Hän on hyvin kiinnostunut puiden kasvinsuojeluasioista ja hän haluaa jakaa omaksumaansa tietoa muiden ammattilaisten käyttöön.

Konsultti, vihervalvoja ja maisemasuunnittelija Marko Pirttijärvi on luonut esimerkillisesti työuraa uusissa yksityisissä työtehtävissä viheralalla. Hän on tullut tunnetuksi ammattitaitoisena vihervalvojana ja pihaprojektien urakoittajana. Hän on perehtynyt erityisesti asunto- ja kiinteistöpihojen peruskorjaukseen.

Marko Pirttijärvi on myös tunnettu luennoitsija ja kirjoittaja. Hän on julkaissut useita alan oppaita ja hän on mukana monissa luottamustehtävissä alan yhdistyksissä sekä toimikunnissa.

Marko Pirttijärven laaja-alainen asiantuntemus ja näkemys on vienyt ammattimaista viherrakentamista eteenpäin. Hän on ollut esimerkiksi mukana laatimassa työmaiden käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja, ohjeita ja lomakkeita.

Lisätiedot: pääsihteeri Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry

Seppo.narhi@vyl.fi, 0400 419085


Tapahtumat banneri
kesy banneri