Vihertaitaja-kilpailussa palkittiin hienoja kohteita

Viherympäristöliiton Viherpäivillä palkittiin 10.2.2016 kahdessa kilpailusarjassa esimerkillisesti toteutettuja ja laadullisesti korkeatasoisia viherrakennuskohteita. Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kilpailussa palkinnot menivät Tampereelle ja Espooseen.

Asunto- ja kiinteistöyhtiöpihojen sarjassa palkittava kohde on osa vuonna 2012 laadittua Tampereen teknillisen yliopiston Kampusvisiota. Vision taustalla oli ajatus kampuksen keskellä olevasta kiinnostavasta, sosiaalista ympäristöä parantavasta kohtaamispaikasta, joka keräisi yhteen ihmisiä. Kohde on monitoiminnallisen palvelurakennuksen kattopuutarha. Rakennusprojektille asetettiin korkeat ekologiset laatukriteerit. Yksi keskeisiä elementtejä oli lämpötilavaihteluja tasoittava, hulevesiä pidättävä, monimuotoisuutta lisäävä ja sosiaaliseen yhdessäoloon tilat tarjoava kattopuutarha. Kohteen ansiona on huolellinen detaljisuunnittelu ja erityisesti toteutuksen detaljitasolla. Kattopuutarha yhdistyy näkymiltään myös kohdetta ympäröivään uuteen ja uusittuun muuhun ympäristörakentamiseen, paikoitukseen ja kulkuväyliin yms. niiden materiaaleihin. Lopputuloksena on syntynyt vaikuttava kattopuutarha, joka tarjoaa tilat yhdessäoloon ja oleskeluun. Kattopuutarha on esteettisesti kaunis ja lopputulos on toteutettu korkeatasoisesti.

Yksityispihoissa voitto Nokialle

Yksityispiha-sarjassa palkittava vapaa-ajan asunto Nokialla sijaitsee alueella, jossa sekä huvila-asutusta että omakotitaloja. Tontti oli villiintynyt ja hankalasti hoidettava. Istutusalueet olivat huonossa kunnossa. Tontin ilme oli epämääräinen. Puusto oli osittain huonokuntoista. Tavoitteena oli helppohoitoinen, ympäristöönsä istuva vapaa-ajan asunnon piha. Pihan käyttöalueiden ja kulkuväylien rakentaminen niille sopivin materiaalein selkeyttivät pihan ilmettä, lisäsivät käyttömukavuutta ja mahdollistavat nurmikko- ja istutusalueiden säilymisen hyväkuntoisina. Suunnitelman tavoitteena oli yhdistää rakennettu ympäristö ja luonnonelementit; kaavamaisemman ilmeen yhdistäminen luonnon orgaanisiin, pehmeisiin muotoihin. Materiaali- ja kasvivalinnoissa yhdistettiin pihan rakennusten arkkitehtuurin sopiva rakennetumpi, puutarhamaisempi ympäristö tonttia ympäröivään metsään ja tontin sisällä oleviin luonnonelementteihin, metsänpohjakasvillisuuteen, avokallioon ja puustoon. Tilaajan mielestä työn laatu oli erinomainen ja erityiskiitos tulee ammattitaidolla toteutetusta kivimuureista.

Yksi kunniamaininta

Kunniamaininnalla palkittavassa ”Piha Lemppälänkujan” pihakohteessa on vanha, täysin peruskorjattu talo. Piha-alue oli päässyt huonoon kuntoon ja omistajat halusivat tehdä siitä edustustason pihan. Pihasta haluttiin edustava ja näyttävä. Erityistoiveina oli uusia valaistus sekä saada erillinen hyötypuutarha, joista voi hakea tuotteita omaan ruokapöytään. Pihan vanhaa kasvustoa poistettiin ja kasvualustaa vaihdettiin. Suuri kalliorinne rakennettiin kokonaan uudelleen. Suurelle nurmialueelle tehtiin isot istutusalueet rajaamaan nurmikkoa. Pienemmälle nurmikkoalueelle rakennettiin hyötöpuutarha marjakasveineen ja viljelylaatikoineen. Talin ympärille asennettiin liuskekiveä ja istutusalueille lohkarekivimuurit. Suurien liuskekivien ja kiviportaiden asentaminen rinteille oli haastavaa. Oikeiden työtapojen löydyttyä työ sujui. Pääportaiden viereen rakennettiin vanhoista tiilistä istutusaltaita. Tilaaja on toteutukseen tyytyväinen ja heidän mielestään projekti oli onnistunut hyvin.

Kattopuutarha

  • Kohteen toteuttaja: VRJ Länsi-Suomi Oy
  • Kohteen suunnittelijat, pääsuunnittelija on Juha Luoma Arkkitehdit LSV Oy:stä
  • Kasvisuunnittelija maisema-arkkitehti Pentti Peurasuo

Yksityispiha, voittaja

  • Kohteen toteuttaja: VRJ Länsi-Suomi Oy
  • Kohteen suunnittelija, Katja Ropanen, VRJ Länsi-Suomi Oy

Yksityispiha, kunniamaininta

  • Kohteen toteuttaja: Piha Group Oy
  • Kohteen suunnittelija, Puutarhuri Arboristi Minna Toivanen Tmi.

Kuva 1. Tampereen teknillisen yliopiston kampusalueen kattopuutarha.

Kuva 2. Nokialla sijaitsevassa pihassa on onnistuneesta yhdistetty piha luonnonympäristöön.

Kuva 3. Kunniamaininnalla palkitussa yksityispihassa on taitavasti toteutettuja luonnonkivitöitä.

Lisätiedot:

Henrik Bos, VRJ-Länsi-Suomi Oy, 0400 633612
Mika Aaltonen, Piha Group Oy, 0400 766 346


Tapahtumat banneri
kesy banneri