Vihervuoden mitali 26 viheralan hyväksi tehneelle

Vihervuoden päätöstapahtumassa Helsingin Säätytalossa jaettiin 27.10. 26 Vihervuoden mitalia viheralan hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Mitalin saajissa on toimijoita ympäri Suomea. Mitalien myöntämisestä päätti mitalitoimikunta, jonka puheenjohtaja oli presidentti Tarja Halonen.

Kainuun ammattiopiston YritysAmis-hankkeessa on ennakkoluulottomasti ja rohkeasti lähdetty kehittämään viheralan koulutusta työelämälähtöiseksi ja yhä käytännön läheisempään suuntaan. Työelämän kaipaamaa käytännön osaamista opiskelijat hankkivat opiskelemalla puutarhurin tutkinnossa vaadittavat taidot koulussa oman alan AmisYrityksessä ja työssäoppimalla oikeissa yrityksissä.

Puuasiantuntija Aki Männistö (hortonomi amk, arboristi) on jo kahden vuosikymmenen ajan ollut eturivissä mukana edistämässä ja kehittämässä hyvää asuinympäristöä luovaa kaupunkipuuston hyvinvointia. Hän on ollut mukana useissa Viherympäristöliiton hankkeissa sekä laatimassa valtakunnallisia kaupunkipuuston rakentamisohjeita ja laatuvaatimuksia.

Hortonomi Bo Backman on ollut Vantaan kaupungin palveluksessa vuodesta 1977. Aluksi vastaavana puutarhurina ja vuodesta 2002 lähtien rakennuttamisen työpäällikkönä viheralueyksikössä, joka vastaa Vantaan kaupungin omistamien viheralueiden; puistojen, metsien ja maatalousalueiden kehittämisestä, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta.

Jokilaakson matkailupuutarha on upea puutarhamatkailukohde yli 100-vuotiaassa vanhan emäntäkoulun pihapiirissä. Alue sijaitsee kauniissa Nurmonjoen koskimaisemassa Lapuan keskustassa, tuomiokirkon kupeessa.  Kooltaan matkailupuutarhan alue on noin 2 hehtaaria.

Lakeuden Vihertaimisto Oy on perustamisestaan alkaen kehittänyt vihertaimistoaan monipuoliseksi puutarhatuotteiden ja tarvikkeiden puutarhamyymäläksi. Lakeuden vihertaimistosta on muodostunut Etelä-Pohjanmaan Puutarhakeskus. Taimistotuotteet ovat heidän yksi tärkeimmistä tuotteistaan ja tuotevalikoima on laaja. He ovat rohkeasti ottaneet uusia erikoisiakin puu- ja pensastaimia tuotevalikoimiinsa.

1990-luvulta alkaen vanhempi tutkija Sirkka Juhanoja on ollut (nykyisessä LUKE:ssa) Suomen johtavia viheralan tutkijoita. Hänen johtamiensa hankkeiden aiheet ovat nousseet elinkeinon tarpeista.  Hän on johtanut valtakunnallisia, viheralan kasvimateriaalin laadun parantamiseen tähdänneitä KESKAS-hankkeen kantavalintakokeita sekä erilaisia käyttökokeita todellisissa viherrakentamiskohteissa mm. kaupunkien ja seurakuntien viheralueilla ja liikennealueilla eri puolilla maata.

MMM Aino Leino on ollut Vantaan kaupungin palveluksessa vuodesta 1978, aluksi kaupunginmetsänhoitajana ja vuodesta 1990 lähtien puistopäällikkönä. Puisto-osasto, jonka nimi myöhemmin muuttui Viheralueyksiköksi, perustettiin Vantaalle v. 1990. Aino Leino on johtanut yksikköä alusta alkaen. Viheralueyksikkö vastaa Vantaan kaupungin omistamien viheralueiden; puistojen, metsien ja maatalousalueiden kehittämisestä, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta.

Mikkelipuisto on virallisesti avattu vuonna 2007. Se on monien alkuvaikeuksien jälkeen kasvanut pysyväksi alallaan ainutlaatuiseksi viherpuistoksi käsittäen tänään 27 mallipuutarhaa. Puisto on vihreän Mikkelin kaupungin merkittävä näyteikkuna.

Järvenpääläinen asukasliike 'Hyvä kasvaa Järvenpäässä' on toiminut vuodesta 2011 alkaen. Sen tavoitteena on parempi, kauniimpi ja yhteisöllisempi arki- ja asuinympäristö Järvenpäässä. Yhtenä toimintamuotona on ympäristön kaunistaminen erilaisilla tempauksilla, mm. ympäri kaupunkia sijoitetut kukkasaappaat, -polkupyörät ja -tuolit.

Varatoimitusjohtaja Henrik Bos on pitkäaikainen aktiivinen viheralan vaikuttaja. Henrik Bos on omalla aktiivisella ja peräänantamattomalla tavallaan edistänyt Vihervuoden 2016 keskeisen projektin, Kaurialan Liikennepuiston toteutumista. Henrik toimi aktiivisesti kansainvälisissä viheralan tehtävissä. Hänet on juuri valittu Euroopan viherrakentajien järjestön, ELCA:n varapuheenjohtajaksi.

Maisema-arkkitehti Emilia Weckman on vetänyt Vihervuoden keskeistä ammatillista hanketta, kestävän ympäristörakentamisen kriteerien valmistelutyötä. Hän oli kestävän ympäristörakentamisen pilottihankkeen, Kaurialan Liikennepuiston pääsuunnittelija. Hän on mukana kansainvälisessä maisema-arkkitehtien yhteistyössä ja on nyt IFLA Europen varapuheenjohtaja.

Maisemasuunnittelija Eeva Blomberg on aktiivinen maisemasuunnittelija. Hän kirjoittaa aktiivisesti ammatti- ja harrastelehtiin sekä ottaa kantaa viheralan ammatillisiin kysymyksiin. Hänen kaudellaan Maisemasuunnittelijat ry:n toiminta on laajentunut ja näkyvyys mm sosiaalisessa mediassa on aktiivista.

Arboristi Sami Kiema seuraa aktiivisesti puunhoidon kehitystä kotimaassa ja ulkomailla ja hän vaikuttaa aktiivisena keskustelijana alan kehittymiseen. Erityisesti Sami Kiema on ollut kiinnostunut puiden kasvinterveydestä. Sami Kiema on vetänyt aktiivisesti puheenjohtajana Suomen Puunhoidon yhdistystä.

Toiminnanjohtaja Jyri Uimonen on pitkäaikainen koristekasvien taimituotannon asiantuntija. Hän on suosittu luennoitsija ja kirjoittaja. Hänen monipuolista asiantuntemustaan arvostetaan laajasti. Jyri Uimonen on taimitarhatuotannon konsulenttina ja Taimistoviljelijät ry:n toiminnanjohtajana ikkunapaikalla kehittämässä suomalaista taimituotantoa. Hän osallistuu aktiivisesti taimitarha-alan kansainväliseen toimintaan.

Viides ulottuvuus –tutkimustyöryhmä on vienyt suomalaisen viherkatto-tutkimuksen uudelle tasolle. Aktiivisesti tutkijat FT, dosentti Susanna Lehvävirran alaisuudessa ovat tuoneet uutta tietoa mm viherkattojen kasvillisuudesta, lannoituksesta, ekonomiasta, sosiaalisesta merkityksestä. Viides ulottuvuus –tutkimus tuo käytäntöön sovellettavaa tietoa nopeasti ja tehokkaasti.

Marketanpuisto on vuonna 1997 perustettu puisto, jossa esitellään pihaympäristön tuotteita aidossa ympäristössä. Puistosta on tullut merkittävä espoolainen tutustumiskohde, jossa tuotteita ja kasveja voi katsoa aidossa ympäristössä. Marketanpuisto kehittää toimintaansa aktiivisesti. Parhaillaan puisto on mukana hulevesiä käsittävässä tutkimushankkeessa.

Avant Tecno Oy on suomalainen viheralan Avant-työkoneen kehittäjä ja valmistaja. Yritys myy 70 – 80 prosenttia tuotannostaan ulkomaille. Saavutus on erinomainen erittäin kilpaillussa tuoteryhmässä.  Avant on käsite rakentajien keskuudessa. Erittäin monipuolisen työlaitevalikoiman ansiosta työ kuin työ sujuu peruskoneen avulla.

Puutarha Tahvoset Oy on toisessa polvessa toimiva perheyritys, jonka tuotteet tunnetaan kaikissa suomalaisissa puutarhamyymälöissä. Yritys kehittää toimintaansa aktiivisesti. Taimisto tuo markkinoille vuosittain uusia, kuluttajien himoitsemia uutuuksia. Tuotevalikoimaan kuuluu yli 800 eri kasvilajiketta, joista 85 prosenttia on omaa tuotantoa.

Maisemasuunnittelija Heli Nukki on ollut hyvin aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Vihervuoden hankkeita. Hän on mukana mm Kansalliset kaupunkipuistot –yhteistyössä, HAMK Lepaan opiskelijoiden toteuttamissa Vihervuosi-hankkeissa, Pori Areenan Vihervuoden keskustelutilaisuudessa sekä Porin kaupungin järjestämissä tapahtumissa.

Biolan Oy:n toiminnan jalat ovat vahvasti maassa. Yritys on ollut uskollinen alussa luomalleen mielikuvalle: jalostaa kanankakasta lannoitteita ja kasvualustaa. Yritys on säilyttänyt raikkaan, innovatiivisen ja ympäristöteknologiaa kehittävän tapansa toimia. Uudet ratkaisut edistävät ympäristöä suojelevaa toimintatapaa.

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on vuonna 1930 perustettu sitoutumaton siirtolapuutarhatoimintaa kehittämään perustettu järjestö. Yhdistys toimii yhteistyössä sekä jäsenyhdistystensä että Kansainvälisen siirtolapuutarhaliiton kanssa. Yhdistys julkaisee myös Siirtolapuutarha-lehteä.

Dodo ry on vuonna 1995 perustettu suomalainen ympäristöjärjestö.  Yhdistys on monipuolinen, kaupunkiympäristön ympäristöongelmia tutkiva järjestö. Asioita tarkastellaan eri näkökulmista. Yhdistys on innovatiivinen, kaupunkiviljelyä kehittävä järjestö. Keskeisiä haasteita ovat kestävä kaupunkisuunnittelu ja -asuminen, kestävä ruoantuotanto.

Ikäinstituuttia ylläpitää säätiö, joka perustettiin vuonna 1971 edistämään hyvää vanhuutta. Ikäinstituutin toimialoja ovat Liikkuen voimaa vanhuuteen sekä ikäihmisten kohtaaminen, osallisuus ja mielen hyvinvointi. Ikäinstituutti on pontevasti tuonut esille lähiympäristön merkityksen tärkeyttä. Vihervuoden aikana järjestö julkaisi Luontoelämyspolku –oppaan

Iloa luonnosta on kaksivuotinen (2016–2017) kampanja, joka tekee tunnetuksi maaseudun luonnon terveysvaikutuksia ja aineettomia ekosysteemipalveluita. Luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta on jo tunnistettu. Luonto virkistää mieltä, lievittää stressiä, vähentää allergioita ja vahvistaa ihmisen terveyttä.

Tutkimusosuuskunta Tapauksen Rikasta luontoa -hanke on edistänyt koulutuksillaan ja viestinnällään viheralan ammattilaisten ja harrastajien tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta.Hanke opastaa ja kannustaa ihmisiä tekemään pihoista, puistoista ja puutarhoista luonnon monimuotoisuutta vaalivia viherympäristöjä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat viheralan ammattilaiset sekä puutarhojen ja pihojen hoitajat ja omistajat. Hankkeessa tehdään myös kuluttajille suunnattua tiedotusta sosiaalisen median ja nettisivujen kautta.

Vihervuoden projektisihteeri Tiia Naskali on ollut luomassa uudenlaista tiedottamisen kulttuuria. Teemavuosi on näkynyt monipuolisesti sosiaalisen median eri kanavilla. Teemavuoden aikana on toteutettu useita kampanjoita sosiaalisessa mediassa, kuten aarrekätkentä, mun maisema, ympäristönvärit, puunhalausviikko. Monet niistä nousivat valtakunnallisessa mediassa esille.


Tapahtumat banneri
kesy banneri