Puutarhaliiton kultainen ansiomerkki Sirpa Pietikäiselle

Viherympäristöliiton järjestämien Viherpäivien illallisella 8.2.2017 julkistettiin Puutarhaliiton hallituksen Viherympäristöliiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäiselle myöntämä Puutarhaliiton kultainen ansiomerkki.

Kuva Seppo Närhi.

Perustelustekstissä todetaan mm seuraavaa:

Viherympäristöliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen on määrätietoisesti tuonut esille monipuolisesti viheralan merkitystä yhteiskunnassa. Hän on perehtynyt laajasti viheralaan liittyviin taustoihin, tutkimuksiin sekä ammatillisiin haasteisiin.

Sirpa Pietikäinen on tuonut Viherympäristöliiton toimintaan strategista ajattelua. Hän on ohjannut ajattelua laajempiin asiayhteyksiin. Hän toivoo, että viheralan puolesta puhuvien määrä kasvaa ja yhteistyö lisääntyy. Tätä työtä varten on perustettu viheralan neuvottelukunta, jonka puheenjohtajaksi Sirpa Pietikäinen on lupautunut.

Vihervuoden johtoryhmän varapuheenjohtajana hän puhui vahvasti kaupunkisuunnitteluun liittyen erityisryhmien, esimerkiksi vanhusten ja liikuntarajoitteisten puolesta. Hän esitti toiveen kehittää kaupunkisuunnittelua niin, että esimerkiksi vanhukset ja muut erityisryhmät otetaan mukaan suunnitteluprosessiin havainnoimaan ulkoympäristöä käytännön kohteissa.

Pitkäaikaisena Europarlamentin jäsenenä Sirpa Pietikäinen on tuonut esille EU:n tuomia mahdollisuuksia mm tutkimusten ja hankkeiden rahoituksessa. Hän on myös muistuttanut, että Suomella olisi paljon annettavaa eurooppalaisessa yhteistyössä. Tältä pohjalta ajatellen on helppo uskoa, että Sirpa Pietikäinen kannattaa lämpimästi Viherympäristöliiton esitystä eurooppalaisesta vihervuodesta 2020.

Sirpa Pietikäinen on aina valmis auttamaan omaa aikaansa säästämättä. Hän on ihmisenä sovitteleva ja humaani sekä ymmärtää erilaisista lähtökohdista asioita ajattelevia.


Tapahtumat banneri
kesy banneri