Sauli Rouhinen Viherympäristöliiton uusi puheenjohtaja

Viherympäristöliiton vuosikokous on valinnut hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi YTT, ympäristöneuvos Sauli Rouhisen. Sauli Rouhinen toimi ympäristöministeriössä sen alusta alkaen ensin ympäristönsuojeluneuvoston pääsihteerinä ja sitten kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteerinä. Alkuvuosien tärkeimpiä projekteja olivat ensimmäisen Vihervuoden (1985) valmistelu, toimeenpano ja sen jälkeen vihertietokeskusten perustamisen valmistelu. Kestävän kehityksen ohjelmien ja politiikan suunnittelu oli ympäristöneuvos Rouhisen päätehtävä kahden vuosikymmenen ajan. Suomen menestys kestävän kehityksen kansainvälisissä vertailuissa askarrutti Rouhista siinä määrin, että hän kirjoitti viimeisinä virkavuosinaan väitöskirjan otsikolla "Matkalla mallimaaksi? – Kestävän kehityksen juurtuminen Suomessa."

Jäätyään eläkkeelle kesällä 2015 hän jatkaa edelleen aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi Ekosäätiön puheenjohtajana. Ympäristöministeriöstä on eläköitynyt jo yli 160 virkamiestä, jotka pitävät edelleen yhteyttä toisiinsa Ympäristöministeriön senioreissa, joka puheenjohtajana Rouhinen myös toimii. Yhteisöllinen rakentaminen ja asuminen on yksi hänen kiinnostuksen kohteistaan. Konkreettisesti tämä tarkoittaa Sompasaareen sijoittuvaan ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistumista ja erityisesti sen kattopuutarhan suunnitteluun osallistumista.

Viherympäristöliiton hallituksen puheenjohtajana häntä kiinnostavat erityisesti viheralan osallistumisen ja näkyvyyden vahvistaminen kestävien kaupunkiympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän on Malmi-Seuran aktiivina ollut kiinnostunut puutarhakaupunkiaatteen soveltamisesta nykyaikaan. Malmi-Tapanila-Puistola -alueelle suunniteltiin ja osin ehdittiin toteuttaakin englantilaista "työläisten puistokaupunkia" 1910 – 1934. Helsingin ensimmäisen asemakaava-arkkitehdin Bertel Jungin puutarhakaupunkisuunnitelma vuodelta 1933 jäi kuitenkin toteuttamatta. Nyt olisi otollinen aika pohtia, millainen olisi nykyaikainen puutarhakaupunki.

Viherympäristöliiton edellinen puheenjohtaja Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen aloittaa Viherympäristöliiton perustaman viheralan neuvottelukunnan puheenjohtajana. Sirpa Pietikäinen tukee Viherympäristöliiton aloitetta Euroopan Vihervuodesta 2020.

Viherympäristöliiton hallituksessa vaihtui kolme jäsentä. Puutarhanrakentajat ry:n uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Jaani Turunen, Maisemasuunnittelijat ry:n jäseneksi Kaisa Koskelin, Seurakuntapuutarhurit ry:n jäseneksi Päivi Kiviniemi sekä Suomen Puunhoidon yhdistys ry:n jäseneksi Anu Riikonen.


Tapahtumat banneri
kesy banneri