Metsä- ja Viherpäivät

Tapahtuma alkaa 07.06.2016 00:00 ja päättyy 08.06.2016 23:59. Tapahtumakaupunki on Jyväskylä.
Tapahtuma on yleisötapahtuma. Tapahtuma on maksullinen ja tapahtumapaikkaan ei ole esteetöntä pääsyä.
Tapahtuman kohderyhmä on viheralan ammattilaiset


Järjestyksessään viidennet Metsä‐ ja viherpäivät järjestetään Jyväskylässä 7.‐8.6.2016. Tapahtumapaikkana toimii Jyväskylän tunnetuin ulkoilu‐ ja virkistysalue – Laajavuori. Tapahtuma kokoaa yhteen metsä‐ ja viheralueiden suunnittelun ja hoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia. Tapahtuman tavoitteena on esitysten, keskustelun ja maastoretkien avulla tutustua ajankohtaisiin asioihin omalla ammattialalla. Valtakunnallisen Vihervuoden 2016 teemana on Kestävä suomalainen maisema ja sen tiimoilta Jyväskylän Metsä‐ ja viherpäivillä tutustutaan muun muassa kestävään suunnitteluun, rakentamiseen ja maisemaan. Myös muita mielenkiintoisia ja ajankohtaisia aiheita on luvassa. Lisää tietoa tapahtumasta ja tarkemmasta ohjelmasta on tulossa myöhemmin. Tervetuloa!

Tapahtuman järjestää: Jyväskylän kaupunki/Merja Kytömäki, järjestelytoimikunnassa mukana VYL, Kuopion kaupunki ja Hämeenlinnan kaupunki

Lisätietoja:

Merja Kytömäki, Jyväskylän kaupunki
merja.kytomaki@jkl.fi
p. 050 5946718

http://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsajaviherpaivat

 


Tapahtumat banneri
kesy banneri