Lisensiaatinseminaari: Learning by gardening - nuorisojärjestön aktivoima koulun puutarhatoiminta. Tapaus Vihdin malli

Tapahtuma alkaa 12.02.2016 12:00 ja päättyy 12.02.2016 15:00. Tapahtumakaupunki on Helsinki. Tarkempi sijainti on Latokartanonkaari 7-9, Viikki (A-talon pääovi)
Tapahtuma on yleisötapahtuma. Tapahtuma on maksuton ja tapahtumapaikkaan on esteetön pääsy.
Tapahtuman kohderyhmä on kaikille avoin


Lisensiaatinseminaari MMM Kirsti Salo pe 12.2.2016 klo 12-, Sali B4 Viikki (osoite: Latokartanonkaari 7-9, A-talon pääovi) Learning by gardening - nuorisojärjestön aktivoima koulun puutarhatoiminta. Tapaus Vihdin malli.

Työnteko on leimannut edellisten sukupolvien elämää. Suomen koululaitoksen kehittäjät pitivät aikoinaan tärkeänä lasten oppimista kokemalla ja tekemällä kuten puutarhaviljelyn kautta. Koulun puutarhatoiminta ja oppiminen ulkona ovat ajaton mahdollisuus laajentaa oppimisympäristöä ja kokemuksellista oppimista. Sen soisi muodostuvan ilmiöpohjaisen oppimisen kulmakiveksi uuden perusopetuksen oppimissuunnitelman (POPS2016) toimeenpanossa.

Tässä tutkielmassa tutkittiin koulun puutarhatoimintaa ja järjestötoimijan osuutta sen järjestämisessä osana nykykoulun opetusta. Koulun lähiympäristö, koulupiha ja -puutarha pyrittiin ottamaan tehokkaaksi ympäristökasvatuksen oppimisympäristöksi. Tutkimus kohdistui paikallisen yhteistyön myötä kouluarjessa avautuvaan tekemällä ja kokemalla oppimiseen opettajanäkökulmasta.

Tutkimuskysymyksinä olivat: Mikä sai aikaan järjestötoimijan aloitteen ulkona oppimisen kehitystyöhön? Millaisena opettajat kokivat puutarhatoiminnan koulun arjessa? Mikä estää ja edistää oppimista ulkona ja kasvimaatoimintaa koulun opetussuunnitelmaa toteutettaessa?

Aineistosta nousee tärkeimpänä perusteena järjestötoimijan aloitteelle uudenlaisen tekemällä ja kokemalla oppimisen kulttuurin mahdollistaminen. Opettajat kokivat oppimisen puutarhassa mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi vastapainoksi tavanomaiselle luokkatyöskentelylle. Ruuan alkuperän ja luonnon kiertokulun yhteys sekä työnteon merkitys korostui. Suurimmiksi esteiksi puutarhatoiminnalle opettajat mainitsivat ajan ja resurssien puutteen, tiedonkulun estymisen ja suhtautumisen lisätyöksi koettuun toimintaan. Koulun koko ei ollut este oppimiselle ulkona. Pienemmissä kouluissa koko koulu osallistui, suuremmissa oli yhteistyötä rinnakkaisluokkien kesken. Yhteistyötä sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa että koulun sisällä pidettiin merkittävänä toimintaa edistävänä tekijänä.

Lisätiedot:

Kirsti Salo, Maataloustieteiden laitos/Helsingin yliopisto
kirsti.salo@helsinki.fi
p. +35840 7199336

 


Tapahtumat banneri
kesy banneri