Luonnon monimuotoisuuden päivän retki Laajalahdelle

Tapahtuma alkaa 22.05.2016 18:00 ja päättyy 22.05.2016 20:00. Tapahtumakaupunki on Espoo. Tarkempi sijainti on Villa Elfvikin luontoretki
Tapahtuma on yleisötapahtuma. Tapahtuma on maksuton ja tapahtumapaikkaan ei ole esteetöntä pääsyä.
Tapahtuman kohderyhmä on kaikille avoin


Retkellä tutustutaan koko Laajalahden elämän kirjoon, niityiltä metsään ja lammilta mereen. Villa Elfvikin ympäristöstä löytyy niin perinnebiotooppeja kuin luonnontilaisen kaltaista vanhaa metsääkin. Lähtö Villa Elfvikin pihasta

Lisätiedot:

Espoon ympäristökeskus
villaelfvik@espoo.fi
p. 09 816 54400

www.espoo.fi/luontoretket


Tapahtumat banneri
kesy banneri