Ympäristödialogeja: Vihreä kaupunki

Tapahtuma alkaa 28.09.2016 16:30 ja päättyy 28.09.2016 18:00. Tapahtumakaupunki on Helsinki. Tarkempi sijainti on Nessling Nest, Fredrikinkatu 20A
Tapahtuma on yleisötapahtuma. Tapahtuma on maksuton ja tapahtumapaikkaan on esteetön pääsy.
Tapahtuman kohderyhmä on kaikille avoin viheralan ammattilaiset


Tiivistä, mutta miten tiivistä? Pääkaupunkiseudun asunnontuotannon tavoitteet ovat kovat, ja tiiviimpi tulevaisuuden kaupunki on tosiasia. Tiivistyvä kaupunkirakenne vaikuttaa väistämättä ihmisten hyvinvointiin ja kaupunkiluontoon.

Tilaisuudessa keskustellaan tiiviin kaupungin vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen, luonnon monimuotoisuuteen ja kestäviin elämäntapoihin.

- Miten kaupunkirakenteen tiivistäminen tehdään parhaalla tavalla ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta?

- Mikä on viherrakenteiden merkitys ja rooli tiivistyvässä kaupunkiympäristössä? Voidaanko ihmisten hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta lisätä luonnonkaltaisilla kokemuksilla ja rakenteilla, kuten viherkatoilla ja -seinillä?

- Miten kaupunkirakenteen tiivistäminen ja arkisten luontokokemusten väheneminen vaikuttaa ihmisten luontosuhteeseen ja elämäntapojen ympäristöystävällisyyteen?

Keskustelemassa kaupunkiekologi Kati Vierikko (Helsingin yliopisto), arkkitehti Pekka Hänninen ja yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi (Helsingin kaupunki). Tilaisuuden fasilitaattorina toimii ympäristöpolitiikan apulaisprofessori Sirkku Juhola Helsingin yliopistosta.

Keskustelua virittämään julkaistiin Kati Vierikon kirjoitus Minä väitän: Tarvitsemme biodiversiteettibuustia: http://www.nessling.fi/blogi/mina-vaitan-tarvitsemme-biodiversiteetti-buustia/

Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7eVLj-CLEtCsC4ISozjQBByxixSXJTNYCev-hYuYAJr-oXQ/viewform?c=0&w=1

Huomioithan, että paikkoja on rajoitetusti.

Ympäristödialogeja-tilaisuussarjassa etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin ympäristöhaasteisiin vuoropuhelun avulla. Tilaisuuden järjestävät Ympäristötiedon foorumi, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö ja Koneen Säätiö.

Lisätiedot:

Ympäristötiedon foorumi
kirsi-marja.lonkila@ymparistotiedonfoorumi.fi
p. 0294158 128

http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/ymparistodialogeja-vihrea-kaupunki/
http://www.nessling.fi/blogi/mina-vaitan-tarvitsemme-biodiversiteetti-buustia/


Tapahtumat banneri
kesy banneri