Opiskelumaisemani

Tapahtuma alkaa 05.09.2016 00:01 ja päättyy 11.09.2016 23:59. Tapahtumakaupunki on Valtakunnallinen.
Tapahtuma on haaste / kampanja. Tapahtuma on maksuton ja tapahtumapaikkaan on esteetön pääsy.
Tapahtuman kohderyhmä on kaikille avoin


VIPU visertää Vihervuotta – Tviittipäivät haastavat kertomaan ulkoalueista oppimisympäristöinä

Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry (VIPU) haastaa oppilaitokset sosiaalisessa mediassa, Twitterissä ja Instagramissa, kertomaan miten ympäristö näyttäytyy oppimisessa ja opetuksessa kautta maan. Tarkoituksena on herätellä opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huomaamaan koulujen piha-alueiden ja lähiympäristön mahdollisuudet oppimisympäristönä. Lisäksi halutaan tuoda esille hyviä esimerkkejä ulkona ja luonnossa tapahtuvasta opiskelusta sekä toimivista koulupihoista.

Erityisesti VIPU haluaa esitellä puutarha-alan koulutusta, jossa suurin osa oppimisesta tapahtuu muualla kuin luokkahuoneessa eli koulujen pihoilla, kaupunkien puistoissa, vihannes- ja marjatuottajien pelloilla ja kasvihuoneissa tai kukkakaupoissa ja puutarhamyymälöissä. Puutarha-alan koulutus tarjoaakin opiskelijoille monipuoliset ja vaihtelevat oppimisympäristöt.

VIPU kannustaa kaikkien peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajia ja opiskelijoita jakamaan Twitterissä ja Instagramissa valokuvia ja hyviä kokemuksia omista ulkoilmaopiskeluympäristöistä tai kertomaan, millainen olisi mieluinen ulkona oleva oppimisympäristö.

VIPU visertää Vihervuotta -tviittipäivät järjestetään 5.-11.9.2016 ja ne ovat osa valtakunnallista Vihervuosi 2016 -kampanjaa. Twitterin ja Instagramin aihetunnisteina ovat #vipu #opiskelumaisemani #vihervuosi

Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry (VIPU) on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia puutarha- ja viheralan opetuksen kehittämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi oppilaitosten sekä opetuksen ja työelämän välillä puutarha- ja viheralan koulutuksen kaikilla tasoilla sekä parantaa alan opettajien ammatillisia tietoja ja taitoja ja keskinäistä yhteydenpitoa. Yhdistys on perustettu vuonna 2009.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Taavi Forssell, taavi.forssell@tts.fi, puh. 044 7143 751
VIPU visertää Vihervuotta Twitterissä https://twitter.com/vipu_ry, #vipu
VIPU instagramissa https://www.instagram.com/vipu_ry, #vipu 


Tapahtumat banneri
kesy banneri