Lähiympäristöviikonloppu Lapinlahdessa

Tapahtuma alkaa 20.05.2016 12:00 ja päättyy 22.05.2016 16:00. Tapahtumakaupunki on Helsinki. Tarkempi sijainti on Lapinlahden sairaala-alue (Lapinlahdentie 1)
Tapahtuma on teemapäivä / -viikko / -kuukausi. Tapahtuma on maksuton ja tapahtumapaikkaan on esteetön pääsy.
Tapahtuman kohderyhmä on kaikille avoin


Avointa kaupunkikulttuuria edistävän tapahtuman tarkoitus on verkostoituminen sekä uudenlaisten toimintamuotojen kehittely tulevaisuusorientoituneen vihersuunnittelun edistämiseksi. Tavoitteemme on koota yhteen erilaisia kansalaistoimijoita ja järjestöjä, joiden intresseissä on edistää kaupunkilaisten omaa osallistumista ja osallisuutta lähiympäristönsä kehittämiseen.   

Kolmipäiväisen tapahtuman keskeinen teema on lähiluonto, jota lähestytään toiminnallisesti eri näkökulmista. Tapahtuman aikana järjestettävissä työpajoissa osallistujille tarjotaan tilaisuuksia inspiroitua ja luoda elinympäristöönsä merkityksellisempi suhde. Tapahtumassa esitellään muun muassa kaupunkiviljelyä. Istutustalkoissa on mahdollisuus luoda yhteisöllisesti alusta uusille ja innovatiivisille kasvukohteille. Osallistavissa taidetyöpajoissa voi kokea muun muassa miten Lapinlahden rantaruoko taipuu ja taittuu soittimeksi. Viikonlopun aikana järjestetään useita avoimia tilaisuuksia, työpajoja sekä konsertteja. Perjantai-illan voi päättää BioJAMeihin ja lauantaina puolestaan rauhoittua joogaten.

Entisestä sairaala-alueesta Lapinlahdessa on muodostunut kansalaistoimijoiden ja Lapinlahden Lähde - hankkeen myötä kaupunkilaisille avoin, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskus. Taidekollektiivi KillanRakentajat järjestää yhteistyössä Lapinlahden Lähde - hankkeen ja Pro Lapinlahti ry:n kanssa tapahtuman jonka kautta pyritään lisäämään alueen tunnettavuutta kaupunkilaisille avoimena virkistysympäristönä.

Toiminta tapahtumassa levittäytyy pääosin ulkoympäristöön, mutta ohjelmaa on lisäksi esimerkiksi sairaalarakennuksen auditoriossa ja kahvilassa. Kaikki ohjelma on osallistujille maksutonta. 

Lisätiedot:

KillanRakentajat - kollektiivi /Tuomas Karisto 
tuomas.karisto@gmail.com
p. 040-367 8352

https://www.facebook.com/events/1116663891718222/


Tapahtumat banneri
kesy banneri