Elämää leikkipuistoilla

Projektin idea nousi kaupunkilaisaloitteesta kesällä 2015, kun eräs lahtelainen perheen äiti otti Kulttuurikuvaan yhteyttä kertoen leikkipuistosurffaus harrastuksestaan. Hän pyysi Kulttuurikuva ry:tä kuvaamaan leikkipuistoja sillä tavoin, että olisi helppo löytää mieluisia kohteita minne kulloinkin mennä. Syntyi Elämää leikkipuistoilla -hanke.

Lahden kaupungille idea esiteltiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Heti ensimmäisestä tapaamisesta asti oli selvää, että hanketta lähdetään toteuttamaan yhdessä. Hankkeen suunnittelun edetessä syntyi myös uusia ideoita siitä, kuinka palvelisimme tarkoitusta parhaiten. Hankkeesta tuli valmis projekti, jota yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa nyt viedään eteenpäin.

Elämää leikkipuistoilla on pilottiprojekti, jossa kuvaamme 20 lahtelaista leikkipuistoa Googlen karttapalvelun katunäkymään panoramaakuvina. Piilotamme näiden leikkipuistojen läheisyyteen geokätköjä, järjestämme leikkipuistoissa tapahtumia lapsiperheille, ja toteutamme verkkopalvelun josta löytyy tietoa, niin leikkipuistosurffauksesta, kuin geokätköily harrastuksen aloittamisesta.

Panoraamakuvat leikkipuistoista mahdollistavat tutustumisen eripuolilla Lahtea oleviin erilaisiin leikkipuistoihin, niiden leikkivälineisiin, ympäristöön, sekä muihin mahdollisuuksiin.

Geokätköillä rakennetaan koko perheen aarteenetsintä seikkailuja, joissa selvitetään mysteereitä, tutustutaan alueen kulttuuriin, sekä luetaan satuja, lopulta löytäen oikeita aarteita.

Leikkipuistotapahtumia järjestetään neljä kertaa kesän 2016 aikana. Tapahtumat on suunniteltu koko perheen tapahtumiksi, joissa puuhaa riittää myös vanhemmille.

Lisätiedot:

Markus Hänninen / Kulttuurikuva ry
kulttuurikuva@gmail.com
p. 0456447611
linkit: http://www.lahtipuistoilee.fi


Tapahtumat banneri
kesy banneri