Itupiilo - Monimediaalisen aarteenetsintäpelin suunnittelu ja toteutus

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma toteuttaa Itupiilo-aarteenetsintäpelin yhteistyössä Viherympäristöliiton, Kaupunginpuutarhurien Seuran ja Kekkilän kanssa. Kampanjan tarkoituksena on innostaa nuoria aikuisia puutarhaharrastuksen pariin ja samalla houkutella heidät ulos tutkimaan omaa lähiympäristöään. Pelin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kuusi koulutusohjelman opiskelijaa ja heidän ohjaajansa. Idea pelistä syntyi syksyllä 2015. Tammikuussa 2016 käynnistyi pelisuunnittelukurssi, jonka aikana opiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan haluamanlaisensa pelin annetun aihealueen ympärille.

Projektikurssilla suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnalliselle Vihervuosi 2016 -hankkeelle kaupunkiviljelyyn liittyvä aarteenetsintäpeli ja pelin sosiaalisessa mediassa tapahtuva markkinointikampanja. Kurssi liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan projektiin Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty. Opiskelijat työskentelevät kurssilla työryhmissä, jotka vastaavat tapahtumatuotannon eri osa-alueista, kuten projektinhallinnasta, sisällöntuotannosta, viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Lisätietoja:

Aliisa Sinkkonen, FM 
aliisa.sinkkonen@utu.fi
p. 050-3038369

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Itupiilo Instagramissa @itupiilo
Itupiilo Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1659250997672052/


Tapahtumat banneri
kesy banneri