ULOS-nettisivusto

Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2012. Sen yksi toimenpiteistä on viheralueita koskevan viestinnän edistäminen. Yksi tavoite on ollut koota internetissä oleva, eri kaupungin yksiköiden viheralueita koskeva informaatio yhteiseen sivustoon, jotta se olisi helpommin löydettävissä.

Tavoite saavutettiin vihervuoden alkajaisiksi, kaupungin uudet ULOS-sivustot julkaistiin muun sivustouudistuksen yhteydessä. Nyt puistot, ulkoilu- ja virkistysalueet, luontopolut, kulttuuriympäristöt, metsät ym. virkistys- ja viheralueet löytyvät samasta paikasta. Uusia sivuja ei varsinaisesti montaa tehty, vaan ULOS-sivuston ajatus on koota yhteen aiheeseen liittyvät linkit eri yksiköiden ylläpitämiin sivustoihin.

ULOS-sivustossa yksi esikuva on ollut matkailutarkoituksissa kehitetty www.outdoorsfinland.fi -sivusto. ULOS-sivuston on tarkoitus palvella myös matkailijoita, ja ne on tarkoitus toteuttaa myös englanninkielisenä seuraavassa vaiheessa.

ULOS-nettisivuston lisäksi samalla julkaistiin myös ULOS-Facebook-sivut, joilla tullaan uutisoimaan erilaisia viher- ja virkistysalueisiin liittyviä aiheita - vakavamielisesti ja keventäen sopivassa suhteessa.

Lisätiedot:

Jyväskylän kaupunkirakennepalvelut / Mervi Vallinkoski
mervi.vallinkoski@jkl.fi
p. 0142665060

www.jyvaskyla.fi/ulos


Tapahtumat banneri
kesy banneri