Yritykset mukana teemavuodessa

Vantaan Kartanonkoski. Kuva: Seppo Närhi

Valtakunnallisen teemavuoden viettäminen ei onnistuisi ilman yhteistyökumppaneita. Vuoden 2016 Vihervuoden yritystukijoina toimivat Avant Tecno Oy, Kekkilä Oy, Lappset Group Oy, Puutarha Tahvoset Oy sekä Betoniteollisuus ry:n ympäristöbetonijaos. Kysyimme tukijoilta vielä ennen vuoden vaihdetta, minkälaisia odotuksia ja suunnitelmia heillä on teemavuoden suhteen.

Avant Tecno Oy:

Haluamme olla mukana tukemassa hienoa ympäristön eteen tehtävää työtä ja saada näkyvyyttä tuotteillemme. Omalta osaltamme sitoudumme kuuntelemaan asiakasta ja tuomaan tuotteemme oikeissa paikoissa esille. Panostamme vahvasti myös tuotekehitykseen, jotta voimme jatkossakin tarjota kokonaisvaltaisen ratkaisun ympäristön rakentamiseen ja ylläpitoon. Osallistumme Vihervuoden päätapahtumiin ja esittelemme Avantin innovatiiviset ratkaisut viherrakentamiseen.

Kekkilä Oy:

Odotamme, että Vihervuosi ja lähiympäristöjen tärkeä merkitys sekä ihmisille että yhteiskunnalle herättää ja saa ansaitsemansa huomion yhteiskunnallisessa keskustelussa. Osallistumme Vihervuoden aikana järjestettäviin tapahtumiin, jonka lisäksi Kekkilä julkaisee Vihervuoden 2016 kunniaksi oman teemalehden viheralan ammattilaisille. Lehti sisältää inspiroivia artikkeleita ja sitä jaetaan Vihervuoden aikana eri tapahtumissa.

Lappset Group Oy:

Vihervuoden yleisten tavoitteiden mukaisesti haluamme lisätä tietoisuutta viheralueiden merkityksestä osana ihmisten hyvinvointia. Meitä kiinnostaa erityisesti, miten viheralueet voisivat toimia liikunnallisia olosuhteita tukevina ympäristöinä. Haluamme tukea liikunnallista elämäntapaa ja arjen terveysliikuntaa, sillä tutkimusten mukaan liikunta edistää ihmisten terveyttä ja vaikuttaa myönteisesti mielialaan. Olemme mukana Vihervuodessa mm. osallistumalla Viherpäivät-messuille ja järjestämällä erilaisia tapahtumia teemaan liittyen.

Puutarha Tahvoset Oy:

Odotamme, että Vihervuosi noteerattaisiin isosti koko yhteiskunnassa ja vihreyden merkitys huomattaisiin. Kaiken kurjuuden keskellä vihreän tuoma voima ei maksa mitään. Luonto, puutarha ja puistot, niistä nauttiminen on ilmaista. Tulemme osallistumaan Vihervuoden päätapahtumiin ja pyrimme tuomaan esille teemavuotta omassa markkinoinnissamme mahdollisimman monipuolisesti. Vihreys on kaikille meille hyväksi.

Betoniteollisuus ry:n ympäristöbetonijaos:

Viheralan ammatillisina teemoina on ollut tarkoitus lisätä kestävän ympäristörakentamisen osaamista ja ohjeistusta mm. kaavoitukseen, resurssien järkevään käyttöön liittyen sekä lisätä materiaalien hyötykäyttöä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Nämä teemat ovat meidänkin toimintamme keskiössä ja toivommekin, että vuoden aikana saisimme käyntiin yhteisiä toimenpiteitä näiden asioiden edistämisessä.

Vihervuoden teema ”kestävä suomalainen maisema” sopii hyvin jäsenyritystemme tuotteisiin, joiden avulla toteutetaan nimenomaan kestävää rakennettua ympäristöä. Olemme mukana Viherpäivillä omalla seminaariosiolla, jonka teemana on kiertotalous ja tulemme varmasti vuoden aikana näkymään myös ”kestävä rakennettu ympäristö” -teemalla.

Uutisarkisto


Tapahtumat banneri
kesy banneri