Vihervuoden mitali kahdeksalle viheralan hyväksi tehneelle

Vihervuoden avajaistapahtumassa Jyväskylän Paviljongissa jaettiin 10.2. kahdeksan Vihervuoden mitalia viheralan hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Mitalin sai maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka on edistänyt Vihervuoden teemaa "Kestävä suomalainen maisema" perustamalla Simoon Suomen neljännen maisemanhoitoalueen.

Destamatic Oy sai Vihervuoden mitalin työstä kehittää rakennusjätteiden jalostamista kierrätykseen soveltuviksi ja uusiotuotteiden raaka-aineiksi. Yritys on määrätietoisesti kehittänyt kierrätyspuukuitua hyväksi käyttävää Puukiven valmistusmenetelmää. Puukiven raaka-ainesosina käytetään luonnon kiviainesta, sementtiä, vettä ja puukuitua, joka on työstettu rakennustyömaiden rakennusjätteestä.

Lonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta on keskeisesti ollut luomassa maakunnan kulttuuriympäristöyhteistyötä, joka on valtakunnallisesti esimerkillistä. Hänen panostuksensa maisemia ja kulttuuriympäristöjä käsittevissä työryhmissä ja muussa aihepiirin valmistelussa on ollut vuosikausia huomattavan tärkeää. Päivi Halinen on vaikuttanut siihen, että Keski-Suomen maisema-alueet ja perinnebiotoopit ovat tulleet perusteellisesti selvitetyiksi.

Kuopion kaupungin viher- ja virkistysaluesuunnittelutiimi palkitaan Vihervuoden mitalilla, koska tiimi on useita vuosia vaalinut vihreiden arvojen toteutumista kaupunkisuunnittelussa Kuopiossa. Organisaatiomuutoksista ja vaikeuksista huolimatta tiimillä on säilynyt luja tahto luoda hyvää ja korkeatasoista ympäristöä kaupunkilaisille ja siellä vieraileville.

Valaistussuunnittelija Annukka Larsén on suunnitellut useita Jyväskylän valaistuskohteita, muun muassa rantaraitin, Satamapaviljongin julkisivuvalaistuksen ja puistoja ja katualueita. Annukan tehtäviin on kuulunut Valon kaupunki-hankkeessa varmistaa kaupunkiin rakennettavan ulkovalaistuksen korkeatasoisuus, ohjeistaa jo toteutettujen valaistuskohteiden ylläpitoa ja järjestää valoteemaisia tapahtumia.

Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi on erityisesti ansioitunut Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen perustamisen ja hoidon keskeisenä vastuuhenkilönä. Hän on osallistavalla ja näkemyksellisellä otteellaan edistänyt vuonna 2009 perustetun Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen suunnittelua. Marketta Nummijärvi on Kauhajoen kaavoittajana ansiokkaasti toteuttanut teemaa Kestävä suomalainen maisema, erityisesti Hyypänjokilaakson maisemanhoitoaueella.

Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö on johtajansa Tuija-Liisa Soinisen johdolla toiminut aktiivisesti kulttuuriympäristön suojelemisen puolesta. Esimerkiksi Pirkanmaan alueen seurakuntien kanssa Kulttuuriympäristöyksikön tutkijat tekevät hyvää yhteistyötä ja kannustavat aktiivisesti hautausmaainventointien tekemiseen. Heidän toimintansa on antanut viheralan ammattilaisille uutta ja arvokasta näkökulmaa viheralueilla olevan kulttuuriperinnön vaalimisessa.

Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoskella on ollut merkittävä rooli laadittaessa Jyväskylän kaupungin viherpolitiikkaa. Hän on edistänyt aktiivisesti kaupunginvaltuuston hyväksymän viherpolitiikan periaatteiden ja toimenpiteiden toteutumista kaupungin viherryhmän puheenjohtajana. Mervi Vallinkoski on mukana Jyväskylän yleiskaavan laadinnassa vastuaaluena erityisesti virkistys, maisema, kulttuuriympäristö ja ekologiset verkostot. Uusista hankkeista hän on Kankaan kehittämishankkeessa, erityiskohteena Tourujoen ennallistaminen.

Lisätiedot: Vihervuoden johtoryhmän ja mitalitoimikunnan sihteeri Seppo Närhi, 0400 419085.

www.vihervuosi.fi


Tapahtumat banneri
kesy banneri