Kansalliset kaupunkipuistot tiivistävät yhteistyötään Vihervuoden aikana

Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa Forssan, Hangon, Heinolan, Hämeenlinnan, Kotkan, Porin, Porvoon ja Turun kaupungeissa. Kansalliset kaupunkipuistot ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia laajoja ja kansallisesti merkittäviä puistokokonaisuuksia. Niiden tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä eheänä kokonaisuutena.

Kansallisia kaupunkipuistoja on ollut Suomessa noin 15 vuoden ajan. Puistot ovat kuitenkin edelleen melko tuntemattomia. Tunnettuutta lisätäkseen ja toimintaa tehostaakseen kansalliset kaupunkipuistot järjestäytyivät helmikuussa. Verkoston ohjausryhmässä on yksi jäsen kustakin kansallisen kaupunkipuiston kaupungista. Puheenjohtajaksi valittiin ylläpitopäällikkö Mari Helin Turun kaupungilta. Sihteerinä toimii viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen Hämeenlinnan kaupungilta. Järjestäytymisen tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä valtakunnallisesti. Ohjausryhmä päättää mm. yhdessä edistettävistä teemoista ja mahdollisista yhteishankkeista. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee vuosittain järjestettävän valtakunnallisen verkostotapaamisen ohjelmasisältöä.

Olemassa olevien kansallisten kaupunkipuistojen lisäksi moni kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuuksia perustaa kansallinen kaupunkipuisto. Valmistelutyötä tehdään esimerkiksi Kokkolan, Tampereen, Seinäjoen, Kuopion, Tuulusan ja Järvenpään kaupungeissa.  Hakemuksen puiston perustamisesta tekee kaupunki. Perustamisesta päättää ympäristöministeriö.

Vuosi 2016 on valtakunnallinen Vihervuosi. Kansalliset kaupunkipuistot ovat vahvasti mukana järjestämässä Vihervuoteen liittyviä tapahtumia.

Kaupunkipuistot posteri (.pdf)

Lisätiedot:

Liitteessä kuvaus kahdeksasta kansallisesta kaupunkipuistosta

http://www.ym.fi/fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot

www.vihervuosi.fi

Projektipäällikkö Heli Nukki, Porin kansallinen kaupunkipuisto, 044 701 1976


Tapahtumat banneri
kesy banneri