Vihervuoden mitali neljälletoista viheralan hyväksi tehneelle

Vihervuoden päätapahtumassa Hämeenlinnan Verkatehtaalla jaettiin 2.6. neljätoista Vihervuoden mitalia viheralan hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Tällä kertaa mitaleita jaettiin ympäri Suomea aina pohjoista Lappia myöten. Mitalin myöntämisestä päättää mitalitoimikunta, jonka puheenjohtaja on presidentti Tarja Halonen.

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä on omistautunut työssään ympäristöministeriössä jo kolmen vuosikymmenen ajan suomalaisten kulttuurimaisemien vaalimiseen. Hän on ollut keskeisesti mukana, kun on selvitetty arvokkaita maisema-alueita, kansallismaisemia ja perinnemaisemia.

Maisemasuunnittelija Auli Hirvonen on toiminut ansiokkaasti hämäläisen maaseutumaiseman suunnittelun ja hoidon parissa. Erilaiset kulttuuriympäristöihin liittyvät hankkeet ja selvitykset ovat olleet tärkeä osa Auli Hirvosen työtä. Hän on innostanut ja ohjannut hyvin käytännönläheisellä otteella kyläläisiä aktiiviseen kylämaiseman- ja lähiympäristönhoitoon erilaisilla kylämaisemanhoitoon liittyvillä hankkeilla.

Maisemasuunnittelija Sinikka Jokela on tehnyt maisema- ja luonnonhoidon tutuksi savolaisille kyläläisille ja viljelijöille. Hänen asiantuntemuksensa ulottuu kylämaisemasuunnitelmista luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmiin. Sinikka Jokelan ansiota ovat sadat perinnebiotooppi- ja luonnon monimuotoisuussuunnitelmat sekä neuvonta viljelijöille.

Ylitarkastaja Marjut Kokko on edistänyt Lapin maisemien hoitoa ja suojelua erityisen ansiokkaasti. Hän on keskeinen ideoitsija ja toteuttaja Lapin ELY-keskuksen monissa maisemansuojelun hankkeissa.

Hortonomi Anssi Krannila on keskeinen vaikuttaja omenapuuinnostuksen ja -tietouden levittäjänä. Hän on pitkän uransa aikana paneutunut hedelmäpuiden kestävien lajikkeiden etsimiseen, tunnistamiseen ja lisäykseen sekä tiedon levittämiseen.

Fillaripuutarhuri Tuomo Miettinen on valmistunut puutarhuriksi vuoden 2015 lopulla. Hän on ennakkoluulottomasti perustanut Fillaripuutarhuri-yrityksen, jonka yksinkertaisena ideana on palvella henkilökohtaisesti asiakkaita Turun seudulla omakotiympäristössä.

Museologian oppiaineen suunnittelijana FT Sirkku Pihlman on huomioinut sekä oppiaineessa että vapaa-ajalla monipuolisesti kulttuurimaiseman ja erityisesti muinaisjäännösten maisemanhoidon merkityksen. Hän on innokas museopuutarha-aktivisti. Hän osallistuu usein talkootyöhön sekä muinaisjäännösalueilla että puutarhoissa.

Rudus Oy on tehnyt uraauurtavaa työtä maa-ainesten kaivuutoiminnan rikkoman maiseman ja luonnon palauttamiseksi. Tavoitteena on kunnianhimoinen: luonto on palauttamisen jälkeen monimuotoisempi kuin lähtökohta ennen kaivuutöitä. Rudus Oy:n LUMO-ohjelmaan kuuluu useita erilaisia hankkeita, joita tehdään laajassa yhteistyössä eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Saamelaismuseo Siida on tehnyt määrätietoista ja ansiokasta työtä saamelaisen kulttuuriperinnön puolesta. Monipuolisen tutkimus-, tiedotus- ja näyttelytoimintansa myötä Siida on onnistunut huomattavasti kohottamaan saamelaiskulttuurin arvostusta sekä siihen kohdistuvaa yleisen tietoisuuden tasoa koko maassa.

Artesaani Annika Tavasti on tehnyt pitkäjänteisesti monipuolista kulttuuriympäristökasvatustyöstä sekä lasten että ikäihmisten kanssa Salon seudulla.  Hän on järjestänyt työpajoja lapsille ja vanhuksille kulttuurikävelyjä kulttuurimaisemassa.

Arkkitehti Viri Teppo-Pärnä on toiminut vuosikymmenten ajan kulttuuriympäristöjen, rakennusperinnön ja maisemien vaalimisen omatuntona, erityisesti kotiseudullaan Paimiossa. Hän on aktiivisesti puolustanut kulttuurimaiseman monia arvoja ja innostanut myös muita kansalaisia toimimaan näiden tärkeiden asioiden hyväksi.

Varsinais-Suomen Perinnemaisemayhdistys on maamme ainoa perinnemaisemien hoidon edistämiseen keskittyvä kansalaisjärjestö. Yhdistyksessä on oivallettu, että niittyjen ja ketojen kukkaloiston turvaamiseen tarvitaan jatkuvaa hoitoa: raivaamalla, niittämällä ja laiduntamalla. Tämän edistämiseksi yhdistys on jo pitkään tehnyt uraauurtavaa ja pyyteetöntä työtä perinnemaisemien hyväksi monin tavoin: tiedottamalla, tutkimalla, opastamalla, kouluttamalla sekä käytännön hoitotyötä tekemällä.

Erikoissuunnittelija Anu Vauramo on jo pitkään työskennellyt Metsähallituksen kulttuuriperinnön keskeisenä asiantuntijana. Hänen vastuullaan ovat muun muassa luonnonsuojelualueiden kulttuuriperintö sekä Metsähallituksen hallinnassa olevien rauniolinnojen ja linnoitusten hoidon suunnittelu.

Rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki on edistänyt kotikylänsä Saijan maisemien vaalimista ja hoitoa vastuullisesti ja muita asukkaita innostavalla tavalla. Erkki Yrjänheikki oli aloitteellisesti laatimassa maisemanhoitosuunnitelmaa Saijan kylään, jonne suunnitelman mukaisesti perustettiin Lapin ensimmäinen luonnonsuojelulain mukainen maisemanhoitoalue.

Lisätiedot: Seppo Närhi, 0400 4190895, seppo.narhi@vyl.fi
Vihervuoden mitalitoimikunnan sihteeri


Tapahtumat banneri
kesy banneri