Mun maisema -kampanja kartoitti suomalaisten mielimaisemia – vesistöihin liittyvät maisemat mieluisimpia

Viherympäristöliitto ry ja Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön opiskelijat kartoittivat 31.5.–31.7.2016 suomalaisten mielimaisemia. Kampanjassa kysyttiin mielimaiseman sijaintia ja perusteluja, miksi maisema on mieluinen. Vesistöihin liittyvät maisemat kuten järvi-, joki- ja merimaisemat olivat kyselyyn vastanneiden ehdottomia suosikkeja. 

Valtakunnallisen vihervuoden pääteema on kestävä suomalainen maisema ja slogan ”Minun maisemani – maalla ja kaupungissa”. Kampanjaan osallistuneiden noin 250 vastaajan mielimaisemat sijoittuvat useimmiten luontokohteisiin ja sijaitsivat maalla. Kaupunkeihinkin sijoittuneet mielimaisemat sijaitsivat useimmiten luontokohteiden yhteydessä kuten puistoissa tai rannoilla.

Mielimaisemissa esiintyivät kattavasti eri luontoelementit eripuolilta Suomea. Mukana maininnoissa olivat mm. saaristo, meri, järvet, joet, kosket, lakeus, vaarat, tunturit, metsät, suot, niityt ja peltomaisemat. Monessa vastauksessa vesistö yhdistyi toiseen luonnon elementtiin kuten tunturiin, metsään, kukkaniittyyn ja toisaalta myös tekemiseen tai sosiaalisiin suhteisiin.

Kokemukset osana maisemaa

Vastauksista tuli esille myös kokemuksellisuus. Moni vastaaja kertoi maiseman olevan tärkeä siellä varttumisen takia. Monessa vastauksessa mainittiinkin sana lapsuudenmaisema. Maisema koettiin tärkeäksi siellä vietetyn ajan tai muistojen takia. Tämä tuli esille etenkin mielimaisemavastauksissa, jotka sijaitsivat vastaajien omalla mökillä tai pihalla.

Maisemakäsitteistä esille nousivat myös mm. arkimaisema, lomamaisema, liikuntamaisema, sielunmaisema, kotimaisema ja mökkimaisema. Mökkimaisemat olivatkin vesistöjen ohella yksi eniten mainittuja mielimaisemia ja ne sijaitsivat joko vesistöjen äärellä tai metsämaisemassa. Metsämaisemien osalta esille tuli niiden tärkeä merkitys lähiliikuntapaikkoina, liikkumisreitteinä, polkuina, pitkospuina ja toisaalta tunnelmansa takia erityisinä ”satumetsinä”.

Mielimaisemat tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä maalla ja kaupungissa

Monet hakivat ja saivat mielimaisemistaan sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Luonto koettiin tärkeäksi kauneutensa, elvyttävän vaikutuksensa, rauhallisuutensa, vihreytensä ja hiljaisuutensa takia. Mielimaisemiin liittyi eri aistein tapahtuva kokemuksellisuus. Näkymän lisäksi tärkeitä olivat äänet, tuoksut ja maiseman vaihtelevuus, kuten vuodenaikaisuus. Myös värikkäät auringonlaskut saivat paljon mainintoja vastausten joukossa.

Useissa vastauksissa tuli esille luonnon läheisyyden merkitys kaupungeissa. Toisaalta kaivattiin maaseudun luontoa, toisaalta oltiin kiitollisia luonnon kokemisen mahdollisuudesta myös kaupunkiympäristössä ja sen läheisyydessä. Kampanjan järjestäjät edistävät molemmat omalla sarallaan tämän tavoitteen, eli viihtyisän ja vihreän rakennetun ympäristön toteutumista. 

Voittajaksi arvottiin maisema Hämeenlinnasta

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvottiin Canonin lahjoittama PowerShot N2 -kamera. Voittajaksi arvottiin Riikka Heleniuksen mielimaisema, joka sijaitsee Hämeenlinnan Vanajaveden ympäristössä. Maisema sisältää kaunista luontoa sekä historiaa, mm. Hämeen linnan.

Mun maisema -kampanjaan osallistuneet kuvat ja vastaukset nähtävissä: http://promo.meltwater.fi/munmaisema
Lisäksi mielimaisemia on jaettu runsaasti sosiaalisessa mediassa ja ne ovat nähtävissä tunnisteella #munmaisema.

Ympäristöministeriön nimeämää Vihervuotta koordinoi Viherympäristöliitto. Lisää tietoa teemavuodesta osoitteessa www.vihervuosi.fi ja sosiaalisen median kanavissa @vihervuosi #vihervuosi.

 

Lisätiedot:

Tiia Naskali, projektisihteeri, Viherympäristöliitto ry, tiia.naskali@vyl.fi, 050 4381860
Heli Nukki, rakennetun ympäristön hortonomiopiskelija, Hämeen ammattikorkeakoulu, heli.nukki@student.hamk.fi, 050 3423576

www.vihervuosi.fi
#vihervuosi @vihervuosi
www.hamk.fi/rakennettuymparisto
www.vyl.fi

Kuva: Riikka Heleniuksen mielimaisema sijaitsee Hämeenlinnan Vanajaveden ympäristössä.


Tapahtumat banneri
kesy banneri