Yhdessä enemmän – Kansalliset kaupunkipuistot tekevät verkostoa yhdessä tunnetuksi

Kansallisten kaupunkipuistojen verkosto kokoontui 6.-7.9.2016 Kotkan kansallisessa kaupunkipuistossa. Päivien pääteemana olivat hoito- ja käyttösuunnitelmatyö sekä kaupunkipuistoihin liittyvä viestintä. Verkoston toiminta on tehostunut ja tullut tavoitteellisemmaksi kuluvan vuoden eli valtakunnallisen Vihervuoden aikana, kun sen toimintaa ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylläpitopäällikkö Mari Helin Turusta. 

Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa Hämeenlinnassa, Heinolassa, Porissa, Hangossa, Porvoossa, Turussa, Forssassa ja Kotkassa. Vanhimmat kaupunkipuistot ovat jo 15-vuotiaita. Viimeisin kansallinen kaupunkipuisto on perustettu viime vuonna. Kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää laajoina yhtenäisinä kokonaisuuksina arvokkaita luonnon ja rakennusperinnön kohteita. Kansallisten kaupunkipuistojen verkoston pääasiallisena tavoitteena tulevien vuosien aikana on kaupunkipuistojen tunnetuksi tekeminen.

Kaupunkipuistot ovat sopineet toteuttavansa yhteismarkkinointihankkeita. Ne tuottavat yhteistä tiedotus-, viestintä-, ja markkinointimateriaalia. Tunnettuutta tavoitellaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti, nimenomaan verkostona – suomalaisten tähtikaupunkien muodostamana kokonaisuutena. Vuoden 2017 aikana kansalliset kaupunkipuistot näkyvät mm. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmistoissa.  

 – Yhdessä olemme enemmän – tässäkin asiassa. Jokainen kaupunki on omanlaisensa ja ainutlaatuinen, sillä jokaisella kansallisen kaupunkipuiston statuksen saaneella kaupungilla on jotain erityisitä ja meitä yhdistävää.  Haluamme tuoda esille kaupunkien ja Suomen historiaa. Kansallinen kaupunkipuisto on parhainta ja kauneinta helminauhaa kaupunkiemme historiasta, jota halumme jakaa. Luontoa. Kulttuuria. Historiaa. Meidän arjen ympäristöämme.  Toteaa Mari Helin kansallisten kaupunkipuistojen verkostosta.

Lisätiedot:

Ylläpitopäällikkö Mari Helin, kiinteistöliikelaitos, Turun kaupunki, mari.helin@turku.fi

Projektipäällikkö Heli Nukki, Porin kaupunkisuunnittelu, Porin kaupunki, heli.nukki@pori.fi

http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot

Kuva: Kansallisten kaupunkipuistojen verkosto Kotkan kansallisessa kaupunkipuistossa, Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla. Kuva Seppo Närhi


Tapahtumat banneri
kesy banneri