Viihtyisämpien ja kestävämpien maisemien teemavuosi - Kooste Vihervuodesta 2016

Vihervuosi – Gröna Året 2016 sisälsi ennätysmäärän tapahtumia ja toimia viihtyisämpien lähiympäristöjen puolesta. Perinteisten tapahtumien lisäksi sosiaalisen median kanavat tarjosivat uudenlaisia tapoja osallistua teemavuoteen. Kooste Vihervuodesta luettavissa tästä.

Vihervuoden teema kestävä suomalainen maisema näkyi toiminnassa monin eri tavoin ja tapahtumia järjestettiin eri puolilla maata. Tapahtumakalenteriin ilmoitettiin yli 400 tapahtumaa liki 70 paikkakunnalta, mikä on enemmän kuin aikaisempina Vihervuosina. Eniten tapahtumia järjestettiin touko-kesäkuussa, vaikka toimintaa riittikin jokaiselle kalenterikuukaudelle. Tapahtumat olivat pääasiassa osallistujille maksuttomia yleisötapahtumia.

Tapahtumien kirjo oli laaja. Pihaan ja puutarhanhoitoon liittyvät tapahtumat, kuten taimienvaihtotorit, sadonkorjuutapahtumat, luennot ja kurssit olivat suosittuja. Tapahtumista noin neljäsosa liittyi tavalla tai toisella hyötykasveihin ja kaupunkiviljelyyn. Myös lähiympäristöihin ja luontoon liittyviä tapahtumia järjestettiin runsaasti. Näihin kuuluivat muun muassa kaupunkien puistoihin sijoittuvat kävelyt ja opastukset, lähiympäristöjä koskevat keskustelutilaisuudet, talkoot, ympäristötaideteokset sekä istutus/viljelytempaukset julkisilla viheralueilla.

Vihervuoden viestinnässä käytettiin ensimmäistä kertaa sosiaalisen median kanavia, jotka perustetiin syksyn 2015 aikana. Ihmiset jakoivat aktiivisesti kokemuksia ja kuvia omista lähiympäristöistä sosiaalisessa mediassa. Kiinnostusta herättivät erityisesti Puunhalausviikko, #ympäristönvärit-kuvakisa ja Mun maisema -kampanja.

Yksi Vihervuoden suurimmista hankkeista oli kestävän ympäristörakentamisen periaatteiden mukaisesti kunnostettu Kaurialan liikennepuisto. Kunnianhimoinen hanke valmistui aikataulussa ja puisto avattiin juhlallisesti Vihervuoden päätapahtuman yhteydessä 2.6.2016. Kestävän ympäristörakentamisen kriteerit viheralalle valmistuivat helmikuussa 2017 ja seuraavaksi valmistellaan käytäntöä palvelevia työkaluja ja -ohjeita.

Yhdessä kohti eurooppalaista Vihervuotta

Teemavuosi innosti erilaiset tahot ja toimijat toteuttamaan tapahtumia itse ja yhdessä muiden kanssa. Aktiivisimpia olivat erilaiset järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt (sis. myös seurat ja säätiöt), jotka järjestivät tapahtumista noin puolet. Yhdessä tekeminen olikin yksi Vihervuoden suurimmista saavutuksista. Teemavuosi onnistui kannustamaan eri aloja, asiantuntijoita, yhteisöjä ja kansalaisia toimimaan yhdessä viihtyisämmän lähiympäristön puolesta. Yhteistyö on tärkeää ja toimii edellytyksenä monen tapahtuman ja hankkeen toteutumiseksi.

Vihervuoden yksi tärkeimmistä tehtävistä oli lisätä suomalaisten tietoisuutta viheralueiden merkityksestä ja siitä, että vaikka usein otamme lähimetsän tai -puiston itsestäänselvyytenä, viherympäristöt eivät synny tai säily itsestään. Kansallisen vihervuoden aikana syntyi myös ajatus eurooppalaisesta Vihervuodesta.

- Eurooppaan tarvitaan enemmän ja parempia viherympäristöjä ihmisten elinympäristön ja alueiden houkuttelevuuden parantamiseksi. Siksi tarvitsemme eurooppalaista Vihervuotta, Viherympäristöliiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen toteaa.

Kiitos vielä kaikille teemavuoden tekijöille, tukijoille ja tapahtumiin osallistuneille!

Minun maisemani - maalla ja kaupungissa. Kooste Vihervuodesta 2016

Kuva: Jiri Halttunen 


Tapahtumat banneri
kesy banneri