Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet - seminaarin materiaalit

Tapahtuma alkaa 15.02.2016 12:00 ja päättyy 20.03.2016 23:59. Tapahtumakaupunki on Vantaa.
Tapahtuma on Kutsutilaisuus. Tapahtuma on maksuton ja tapahtumapaikkaan on esteetön pääsy.
Tapahtuman kohderyhmä on viheralan ammattilaiset


Seminaarissa esitellään Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet, jotka ovat valmistuneet alkuvuodesta 2016. Periaatteet on laadittu Vantaan kaupungin viheralueyksikössä ja niitä tullaan soveltamaan kaikissa Vantaan kaupungissa laadittavissa puisto- ja katusuunnitelmissa. Seminaarissa tarkastellaan mm. kasvillisuuden merkitystä kaupunkiympäristössä ja sen käyttöä rajoittavia tekijöitä.

Materiaalit:

Ohjelma
Kasvillisuuden merkitys kaupunkiympäristössä ja niiden tuottamat ekosysteemipalvelut (Mari Ariluoma, Aalto yliopisto)
Kasvillisuuden korvausperusteet ja arvonmääritys (Pirjo Kosonen)
Helsingin kaupunkipuulinjaus ja Helsingin kasvillisuuden käytön linjauksen jatkotyöt (Satu Tegel, Helsingin kaupunki)
Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet (Sirpa Törrönen)
Vantaan kasvillisuuden teemapuistot ja erikoiskohteet (Hanna Keskinen)
Biotooppipohjainen suunnittelu, Kasvillisuuden tilavaraukset ja olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen (Aino-Kaisa Nuotio)
Vieraslajit ja kasvintuhoojat (Sinikka Rantalainen)

Lisätiedot:

Vantaan kaupunki / Sirpa Törrönen, Vantaan kaupunki
sirpa.torronen@vantaa.fi
p. 0400 765 752

 


Tapahtumat banneri
kesy banneri